Лабораторная работа №2

 

УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

 

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

 

 

КАФЕДРА РЭО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

по дисциплине

Теория электрических цепей

 

160905

 

 

первого порядка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2010 г.

Иркутский филиал МГТУ ГА

 

_____________________________________

(наименование кафедры)

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 

____________________________

звание, подпись, фамилия)

г.

 

 

2

 

циплине

Теория электрических цепей

 

первого порядка

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Запасный А.И. Основы теории цепей. – М.: РИОР, 2006, стр. 35-38.

.

 

 

 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ТСО

.

 

 

 

Обсуждено на заседании кафедры

__

Краткие теоретические положения

 

Для описания свойств электрических цепей используют различные характеристики или функции, понимая под ними обычно отношение отклика к воздействию. Так, при гармоническом воздействии различной частоты применяют частотные характеристики.

Комплексная частотная характеристика (КЧХ) есть частотная зависимость отношения комплексной амплитуды отклика к комплексной амплитуде воздействия:

.

аргумент КЧХ, который называют фазочастотной характеристикой (ФЧХ) электрической цепи.

Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) электрической цепи характеризуют ее способность к передаче от входа к выходу амплитуды и фазы гармонических воздействий различной частоты.

КЧХ Z(jω) с размерностью сопротивления.

КЧХ.

(АПЦ-1) называют электрические цепи, содержащие только один реактивный элемент.

апериодических цепей первого порядка относятся:

(рис. 1). КЧХ такого звена:

 

 

Рисунок 1. Звено типа RC.

 

(рис. 2). КЧХ такого звена:

 

 

Рисунок 2. Звено типа RL.

 

(а) и (б) приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. АЧХ и ФЧХ НЧ АПЦ-1.

 

или интегрирующего звена.

 

(рис. 4). КЧХ такого звена:

 

Рисунок 4. Звено типа RC.

 

). КЧХ такого звена:

 

 

. Звено типа RL.

 

) приведены на рисунке 6.

Рисунок 6. АЧХ и ФЧХ ВЧ АПЦ-1.

 

RL

, б).

 

б

унок 7.

 

.

1

 

 

8.

 

ды и запишите их в отчете.

ды и запишите их в отчете.

.

 

С.

 

.

унок 9.

 

.

унок 10.

 

2

 

ды и запишите их в отчете.

ды и запишите их в отчете.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку оформил

Доцент кафедры: к.т.н.

________________________________

(подпись, фамилия)

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБСУЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ АРЭО

Протокол № ___ от « ___ » __________ 200_ г.

 

1

 

КП ПО ЩЕБНЮ 1

ион96.рф

ИНН:6686089755 КПП:668601001

 

 

мерческое предложение.

 

 

,

1200, гранит без асбеста.

Цена за тонну с доставкой до станции Ноябрьск-2

рублей с НДС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

С уважением: Директор ООО «Промрегион96» Баландин А.В.

 

 

 

 

 

 

С уважением: Директор ООО «Промрегион96» Баландин А.В.

 

 

 

 

 

Конспект уроку№7 фізичної культури для учнів 5

класу

Тема: Волейбол.

:

Навчальна: закріпити техніку передачі м’яча;

повторити техніку нижньої подачі м’яча;

майданчику.

спритності, координації.

Виховна: підвищувати фізичну та розумову працездатність.

комбінований.

зала.

м‘ячі волейбольні, свисток, картки.

Сергійович

 

Дозува

1.

Шикування класу. Організуючі вправи. Команди: «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!»

2.

уроку.

3.

організуючими вправами. Команди: “Рівняйсь! Струнко!” Повороти на місці: “Ліворуч! Праворуч! Кругом! Стройовий крок! З лівої ноги, на місці кроком руш! Стій!” виконувати в шерензі і в колоні.

.

4.

за 10 сек.

Запам‘ятати ЧСС за

5.

Кроком руш! Дистанція 2 кроки!»

 

6.

агальнорозвиваючі вправи в русі:

Вправи для профілактики плоскостопості:

а) ходьба на носках, руки вгору;

б) ходьба перекатом з п‘ятки на носок, руки на поясі;

в) ходьба на п‘ятках, руки за головою;

внутрішній та зовнішній стороні стопи, руки на поясі;

стопи, руки на поясі.

 

Вправи для м‘язів рук та тулуба в русі:

1. В.п. – руки перед грудьми:

1-2 – пружинні відведення зігнутих рук назад;

3-4 – пружинні відведення прямих рук назад.

. – права рука догори, зміна положення на кожний крок.

3. В.п. – руки прямі догори:

1-2-3-4 – колові рухи руками вперед;

1-2-3-4 – колові рухи руками назад.

4. В.п. – руки перед грудьми. Ходьба з поворотом тулуба наліво, направо на кожен крок.

5. В.п. – руки на пояс. Ходьба з нахилом тулуба на кожний крок, рухи до правої, лівої ноги.

хв.

 

 

20 м

20 м

20 м

20 м

 

20 м

 

 

 

4 р.

 

 

8 р.

 

2 х 4р.

 

 

8 р.

 

 

8 р.

 

Фронтальний метод

Темп середній

Максимально підійматися на носок.

Слідкувати за поставою, спина рівна.

Дихання довільне, не дивитися під ноги.

 

 

 

Руки на рівні грудей

 

 

Руки прямі в ліктьових суглобах

Пальці зжати в кулаки

Темп середній, дихання довільне, не виконувати поворот різнойменно.

 

В.п. — вдих,

Бігові вправи.

1. Біг вперед.

2. Біг вперед спиною.

3. Біг “змійкою” за орієнтирами.

кроком правим, лівим боком, руки в сторони.

з високим підніманням стегна, руки на поясі.

Біг із закиданням гомілки, руки на поясі.

 

 

20 м

20 м

80 м

40 м

 

20 м

20 м

 

 

Темп середній, руки зігнути.

Зміна напряму за сигналом учителя.

Темп середній, п‘ятками тягнутися до сідниць.

Вправи для відновлення дихання в русі.

1.а. Руки догори, голова вперед, вверх — вдих;

б. руки донизу, голова підборіддям донизу – видих.

вверх – вдих;

б. руки донизу, голова вниз – видих.

4 р.

 

 

 

4 р.

Вдих – виконувати через ніс, видих – через рот зі звуком “ши”.

7.

коло. “Клас, по колу руш! На місці кроком! Стій! Ліворуч!”

 

8.

Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики

. – о.с.

1-2 – стійка на лівій нозі, праву назад, на носок, руки в сторону, долонями догори;

3-4 – В.п.

ж саме, стоячи на правій.

. В.п. – стійка ноги нарізно, руки перед грудьми.

1-2-3 – праву руку в сторону, три пружні повороти тулуба направо;

4 – В.п.

саме, наліво;

8 – В.п.

. – о.с.

1 – стійка на лівій нозі, праву вбік, на носок, нахил вправо, праву руку на пояс, ліву за голову;

2 – В.п.

саме, вліво.

. – о.с.

1-2 – праву ногу назад-донизу, руки за голову;

3-4 – В.п.

саме, відставляючи ліву.

. – о.с.

1 – упор присівши, руки на підлозі;

2- упор стоячи зігнувшись;

3- упор присівши;

4 – В.п.

. В.п. – широка стійка, ноги нарізно, руки в сторони.

на правій;

2-3 – два пружних напівприсідання;

4 – В.п.

5-8 – те саме, на лівій.

. – сід.

1-2 – упор ззаду лежачи;

.

. В.п. – упор присівши.

1-2 – по черзі відставляючи ноги (праву, а потім ліву) назад, прийняти положення упор лежачи.

.

. В.п. – упор стоячи на колінах.

1-2 – випрямляючи праву ногу і піднімаючи її вгору-назад, зігнути руки до дотику грудьми підлоги;

3-4 – В.п.;

5-8 – те саме, випрямляючи ліву ногу.

ноги нарізно, руки охоплюють лікті (перед собою).

три пружні нахили намагаючись торкнутися передпліччями підлоги;

4 – В.п.

. В.п. – руки вгору.

1 – стрибок, руки в сторони;

2 – стрибок в о.с., ноги нарізно, руки вгору, сплеск над головою.

12). Ходьба.

1 – руки вперед, в сторону – вдих.

. – видих.

хв.

р.

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

р.

 

 

 

р.

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

р.

 

 

р.

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

32 р.

 

 

 

р.

Фронтальний метод

момент прогинання вагу тіла зберігати на опорній нозі.

Повороти виконувати енергійно, збільшуючи амплітуду

 

 

 

Виконувати в лицевій площині. При нахилі, вагу тіла зберігати на опірній нозі.

 

в грудній частині.

 

 

Випрямляючи ноги з упору присівши, намагатись не відривати руки від підлоги.

 

Спину тримати рівно

 

 

 

 

Прогинаючись, відтягнути носки, доторкнутися ними до підлоги, сідниці напружити.

 

Руки тримати напруженими, не “провалюватися” в плечах.

Ногу тримати рівно. Дихання довільне.

Якнайширше.

Ноги прямі, носки відтягнені.

 

 

 

Стрибати легко, на носках.

 

 

9.

за 10 сек.

сек.

1.

Перешикування в колону.

с

2.

Розвиток рухових якостей і технічних елементів

.

кроці від мату.

2. Гравці роблять 2 приставні кроки, опускаються в низьку стійку і виконують перекат.

хв

3.

Перешикування у колони по чотири

с

4.

кожна команда біжить до своєї «станції», шикується в одну шеренгу обличчям до вчителя та отримує завдання. На кожній «станції» виконується певне завдання, команди по черзі проходять усі «станції», вправи виконують по черзі всі гравці команди.

Учні, які звільнені від уроків фізичної культури, допомагають учителеві підраховувати кількість набраних очок кожною командою.

 

Результати виконання вправ для кожної команди фіксуються

 

скакалку, що обертається, кілька разів стрибає через неї та вистрибує);

хв

 

2-а «станція» — гра «Десятки-дев’ятки»

біля стінки (необхідно виконати 10 прийомів м’яча зверху від стінки, потім — 9 прийомів м’яча знизу від стінки і 8 прийомів знизу та зверху);

хв

 

3-я «станція» — стрибки зі скакалкою (у кожного учня дві спроби, зараховується найкращий результат.);

4хв

 

у стінку. Відстань від стінки 2–4 м.

4хв

 

Розрахунок на 1-4.

с

3.

Гра

Гра 4×4. Розставляння гравців у зонах: 6, 4, 3, 2 — на кожній стороні. У зону суперника кидки йдуть тільки в гравця зони 6. Він робить кидок тільки в зону 3; гравець третьої зони — в зону 4 (чи 2, якщо гравець зони 3 повернеться до нього). Після кожного кидка гравці швидко міняють зони. Якщо гравці кинули м’яч не в зону 6, а в гравця іншої зони, — це вважається помилкою.

 

хв

1.

Шикування

сек.

2.

Вправи на розслаблення

хв

3.

за 10 сек.

сек.

4.

уроку, виставлення оцінок.

сек.

.

скласти комплекс естафет з технічними елементами гри у волейбол.

сек.

.

Організуючі вправи. Подяка учням. Прощання.

сек.

7.

.

сек.

Потоковий спосіб організації діяльності учнів

 

 

А

№ ____

 

з/п

 

Вид завдання

 

без помилок

 

Кількістьбалів

1

скакалку

 

2

стінки

 

3

скакалкою

 

4

у стінку

 

 

Сума балів

 

 

культури)

 

 

 

 

Б

 

Команди

 

Кількість на 1-й «станції»

Кількість на 2-й «станції»

Кількість на 3-й «станції»

Кількість

Балів на 4-й «станції»

Загальна

1-а команда

 

 

 

 

 

2-а команда

 

 

 

 

 

3-я команда

 

 

 

 

 

4-а команда

 

 

 

 

 

Підпис головного судді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют ли мужские лабутены? как выглядят? Где можно купить?

Существуют ли мужские лабутены? как выглядят? Где можно купить?

 • Лабутенами любители брендовой одежды именуют изделия талантливого французского дизайнера Кристиана Лабутена (Christian Louboutin). Изначально этот вид обуви был придуман только для женщин и принципиально отличался совершенно новой формой quot;лодочкаquot;, изящно изогнутой, поставленной на элегантный высокий каблук и подчеркивающей элегантность и эротичность женской ножки. Имелось так же и цветовое отличие, так сказать — фирменный знак — это красная снизу подошва, что добавило еще больше шарма в женский образ.

  Но! Кристиан Лабутен не обидел и мужчин, после женских лабутенов была придумана и мужская коллекция шикарной обуви из кожи: туфли, ботинки и кеды, способные подарить мужчинам невероятное ощущение индивидуальности и комфорта. И конечно же с quot;Фирменным знакомquot; на подошве. Для более молодых стильных тинейджеров Лабутен выпустил линейку обуви в агрессивном стиле с использованием шипов по всей площади.

  На оригинальной обуви Кристиана невозможно встретить некрасиво торчащих ниток, неровных швов, потеков клея, и уж тем более, не Вы никогда не почувствуете неприятного запаха химикатов.

  Где купить можно посмотреть тут: мужские лабутены

 • Конечно существуют мужские лабутены. Ведь у нас в стране развелось достаточно тех кто не только поет про лабутены, но имеет деньги, чтобы их приобрести. Вот как они выглядят.

  Да цена у них не маленькая и недоступна основной массе российских граждан. А вот что о них пишуи.

 • Существуют и мужские и женские.Если вы купите такую обувь, вы сможете, наконец то для себя понять то, что это удобная,красивая обувь от Кристиана Лабутена. Купить можно в магазине Лабутен (Louboutin).А так же в интернет магазине CHRISTIAN LOUBOUTIN.К примеру,Aizel.ru является единственным официальным партнером Christian Louboutin в русском интернете.

  А мужских видов лабутенов,очень много. Удобных и красивых. Впрочем,как и женских.

Как и когда пересаживать кактусы?

Как и когда пересаживать кактусы?

 • Лучшее время для пересадки здоровых кактусов — весна, а точнее, когда кактусы трогаются в рост. Цветущий кактус пересаживаем после цветения. Итак, для начала нужно подготовить землю для кактусов, а лучше всего приобрести готовую смесь земли в магазине. Горшок подбираем не по величине стебля, а по корневой системе. Если корневая система развита слабо, то горшок следует брать не большой, даже если стебель у кактуса большой. Посадив кактус со слабо развитой корневой системой в большой горшок, кактус долгое время не будет расти, пока не оплетет весь горшок корнями. Особое внимание нужно уделить кактусам, у которых имеется корневая шейка. Эта часть кактуса не любит переувлажнения. Поэтому эту часть кактуса нужно засыпать не землй, а мелким гравием. Следует внимание уделить на правильный уход за кактусом после пересадки. Первые три-четыре дня после пересадки, кактус не поливаем, на солнце не выставляем в течение недели. Так мы дам микро ранкам подсохнуть. В это время кактус опрыскиваем с пульверизатора горячей водой. Первые два-три месяца не удобряем. Если кактус был пересажен правильно, то уже через две недели любимец порадует вас новыми колючками.

 • Я провожу ежегодную пересадку кактусов и эпифитных и засухоустойчивых/пустынных в конце зимы-начале весны, не позже середины марта. Кактусы, приобретаемые в магазине, пересаживаю в любое время года, сразу после покупки.

  Я использую сухой метод пересадки дл пустынных кактусов, то есть земляной ком во время нее абсолютно сухой. Свои кактусы пересаживаю методом перевалки без нарушения земляного кома, приобретенные в магазине обязательно освобождаю от верхового торфа — при выращивании в нем трудно контролировать процесс наступления полива, при этом ода в пересохший ком с трудом впитывается.

  Эпифитные(лесные) кактусы пересаживаю методом перевалки, так как они предпочитают иной состав грунта, более влагоемкий и питательный, поэтому большое количество торфа и перлита(пористый нейтральный разрыхлитель) им не повредит.

  Я так понимаю, что бОльший акцент здесь все же делается на пересадку пустынных кактусов, растущих в пустыне и горных местностях. Они любят больше солнца, чем эпифитные, меньше органики, большей воздухопроницаемости и меньшей влагоемкости грунта.

  Расскажу, а вернее, покажу пересадку такого кактуса, в данном случае quot;импортногоquot;:

  Земляной ком абсолютно сухой

  Аккуратно очищаем корни с помощью разминающих ком движений, зубочистки или иного похожего предмета от пересохшего и хорошо крошащегося торфа

  Берем горшочек чуть больше получившегося размера корневой системы и грунт, купленный в магазине на основе верхового торфа и песка. В грунта можно добавить камушки разной фракции, более крупными украсить поверхность.

  При ежегодной пересадке я не использую подкормок, если Вы пересаживаете, например, взрослые и большие кактусы раз в 2-3 года, то подкармливать необходимо редко и на влажный грунт удобрением, где калия больше, чем азота с весны до осени.

  У меня есть кактусы, зацветающие сразу после зимовки и продолжающие цветение всю весну и лето. Например, Гинокалициум Бальди:

  Пересадку таким кактусам я провожу между периодами цветения, так сказать в quot;переменкуquot; между набиранием бутонов.

  После пересадки кактусы не поливаю 1-1.5 недели, а то и больше, если на улице пасмурно, а дома прохладно. При пересадке во время зимовки, например, при дарении или покупки нового экземпляра, то кактусы вовсе не поливаю.

  Эта маммиллярия была куплена прошлой весной и сразу пересажена. После пересадки она благополучно зацвела.

Пословицы и поговорки со словом язык, примеры и их значение?

Пословицы и поговорки со словом язык, примеры и их значение?

 • Вот одна из тех поговорок, которая буквально у каждого на слуху:

  Смысл е в том, что если общаться с людьми и расспрашивать у них, то можно узнать очень многое.

  А вот ещ пример:

  Именно так мы можем сказать в обыденной жизни, когда скажем что-то не то или же не в той ситуации.

  И ещ:

  А так говорят о том человеке, который уж очень любит поболтать и посплетничать.

 • Пословиц и поговорок со словом quot;языкquot; не так уже и мало.

  Все они имеют поучительный характер.

  Рассмотрим на примерах.

  В ней говорится, о неискренности человека, о человеке, который говорит не то что думает.

  Ненужно говорить попусту, нужно сначала дело сделать, а потом уже эту тему обсуждать.

  Не бойся благодарить, не бойся хвалить за добрые дела — это святое дело.

  Что-бы ты не делал, кем-бы ты и где-бы ты не был, всегда найдутся те, кто тебя будет обсуждать, осуждать твои деяния.

  Сначала думать надо, а потом уже говорить, а то сказанные слова не воробьи — вылетят, не поймаешь. Иногда сказанное необдуманное может обернуться против тебя самого.

 • В русском языке довольно много пословиц со словом язык. Вот несколько из них:

  Речь идет о том, что сначала нужно думать головой.

  О том, что ваш язык может принести вам вред, если будете постоянно разговаривать.

  О том, что можно уколоть человека.

 • Язык нам для того и дарован, чтобы связи налаживать посредством общения, а потому и пословиц с поговорками про него достаточно сложено и сохранено, да и современными поговорками этот языковой список пополняется. Например,

  Смысл заключен в том, что каждый стремится выбрать оптимальный (наилучший) для себя вариант.

  Или,

  Аналог про серебряное слово и золотое молчание

  Еще одна народная мудрость о болтливых людях:

  Вот, к примеру, как в пословице рекомендовано снизить работу мышц языка и перейти к конкретному делу:

  И самые-самые расхожие, это:

  Вот еще какие пословицы с поговорками по сетевым ресурсам нашла:

  Это не передел и можно посмотреть здесь, мне следующая формулировка чрезвычайно приглянулась:

  Где здорово подмечено, чем болтун от острослова отличается-)

 • Вот только что написала пословицы про русский язык в другом ответе на этом же сайте может кому-то нужно. Еле-еле их отыскала.

  А просто про язык их уйма. Думаю самая известная про то, как язык до Киева доведет. Мне она очень нравится, ведь когда вы не боитесь спрашивать чужих людей, вы можете найти дорогу в любой местности. Другое дело, что некоторые почему-то стесняются.

  А вот еще поговорки и пословицы:

 • Язык до Киева доведт — о том, как полезно спрашивать и консультироваться в любом деле.

  Язык мой — враг мой — о тех, кто говорит много лишнего и неподобающего себе во вред.

  Говорить на разных языках — понимать одно и то же по разному.

  Язык без костей — у тех, кто очень болтлив.

 • Значение пословиц сло словом quot;языкquot;.

  Пословица говорит о силе мысли, бывает сказанное сбывается и другой человек от страха, что плохие слова, сказанные по глупости сбудутся, желают типун, то есть пожелаешь плохого, тебе же вернется обратно.

  Есть люди разного характера, у одних быстрый ум и язвительный характер, подмечают черты собеседника и короткой фразой могут сказать правду о собеседнике.

  Пословица о нетерпеливости и в некотором роде о глупости. Человек ляпнет не подумав, предложив ссебя в качестве исполнителя, а потом , когда перестает справляться начинает ныть. Вот тогда и говорят, что аза язык никто не тянул.

 • Данная пословица означает, что всегда лучше больше времени уделять на то, чтобы слушать, нежели говорить.

  **

  Порой наша речь может быть глупой и не отражать реальных мыслей. Часто бывает, что после сказанного хочется вс отмотать назад, поскольку стыдно за сказанное.

  **

  Грамотная, красивая речь, которая дополненная профессиональными знаниями помогает зарабатывать на еду и жизнь.

 • Со словом quot;языкquot; есть следующие пословицы и поговорки:

  1. quot;Язык мой враг мойquot;. Означает, что иногда своей речью мы можем себе же и навредить.
  2. quot;От доброго слова язык не усохнетquot;. Означает, что не нужно стесняться говорить quot;спасибоquot;, quot;благодарюquot;, quot;пожалуйстаquot; и так далее. Язык действительно не усохнет, а человеку будет приятно.
  3. quot;Острый язык дарование, А длинный наказаниеquot;. Означает, что много говорить — это не всегда хорошо. Если речь идет об искусстве красноречия — это одно, если — о пустой болтовне — это другое.
  4. quot;Язык длинный, мысли короткиеquot;. Означает, что человек, который много говорит, не всегда умный.
  5. quot;Язык иглы острееquot;. Иногда одним словом можно сильно обидеть человека.
  6. quot;Язык до Киева доведетquot;. Означает, что если спрашивать дорогу у прохожих, можно дойти куда угодно.
  7. quot;Язык болтает, а голова отвечаетquot;. Означает, что прежде ем что-то сказать, нужно подумать головой.
  8. quot;Языком что хошь говори, А рукам воли не давайquot;. Означает, что говорить можно что угодно, но на драку лучше не переходить.
 • Пословицы: Язык до Киева доведет. Язык длинный, да ум короткий.Язык болтает, а голова не знает. Ешь пироги с грибами, береги язык за зубами.И на язык скор, и на руку спор.Говори складно. коль язык подвешен ладно. Русский язык велик. С болтунами держи язык за зубами. Острый язык — дарование, длинный — наказание. Никто тебя за язык не тянет.Не торопись языком, спеши делом.На языке мед, а в сердце лд. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И т.д.

  Поговорки: Язык на плечо. Держать язык за зубами.Язык мой — враг мой. Язык без костей. Мелет языком, как мельница. Язык как бритва. Длинный язык. Хорошо язык подвешен. Прикусить язык. Язык заплетается. Проглотить язык. Дать волю языку. Эзопов язык. и т.д.

В каких блюдах чаще всего используют тимьян?

В каких блюдах чаще всего используют тимьян?

 • Тимьян (чабрец) обычно добавляют при приготовлении мясных блюд. К примеру, в некоторых смесях приправ для плова он присутствует. Реже тимьян используют в рыбных блюдах. Ещ это отличная ароматическая и вкусовая добавка при заваривании чая, которая к тому же укрепляет иммунитет.

 • Тимьян, он же еще и чабрец, нередко входит в состав специй, может использоваться и как отдельная приправа. Нужно учитывать, что существуют разновидности этого растения, поэтому имеются нюансы в использовании.

  Например, в мясные блюда специалисты-кулинары добавляют тминный тимьян, а вот в рыбные и из морепродуктов quot;украситquot; лимонный тимьян.

  При использовании нужно обратить внимание, что аромат тимьяна раскрывается не сразу, а достаточно медленно, поэтому лучше положить его в начале приготовления блюда.

  А еще можно приготовить отвар, его используют при психических расстройствах, при головной боли и истощении, в виде антисептического средства.

  А в Средние века, в античности считалось, что тимьян способен вселять храбрость и силу, поэтому можно использовать тимьян-чабрец и как отдельное блюдо.

 • Тимьян или чабрец растение пряновкусовое и одновременно лекарственное. Настой этого растения помогает при бронхо-легочных заболеваниях, растение можно добавлять в чай, он приобретает аромат. Веточки тимьяна можно добавить при мариновании и приготовлении блюд из мяса, особенно он улучшает вкус баранины. Можно добавить в блюда из фасоли, посыпать рыбу перед тем как жарить или добавить на сковороду в масло для жарки. Чабрец — это сильнопахнущая пряность и пользоваться им надо в небольших количествах, соблюдая меру. Чабрец можно использовать в свежем виде, сохраняет он свой аромат и в высушенном виде.

Код ошибки 0x80080005. Как исправить?

Код ошибки 0x80080005. Как исправить?

 • посмотрите в автозагрузке программ и в виндовс и удалите не нужные процессы

 • Код ошибки 0x80080005 используется для того, чтобы предупредить программистов и пользователей системы о проблеме. Существуют тысячи различных кодов ошибок. Для исправления одних нужны глубокие познания в программировании, для исправления других достаточно сделать всего нескольких простых шагов.

  Так, чтобы исправить данную ошибку может даже начинающий пользователь. Для этого:

  1. Найдем в Гуглу и Скачаем утилиту восстановления ошибки 0x80080005.
  2. Устанавливаем и жмем кнопку quot;Сканироватьquot;.
  3. По окончании процесса, жмем кнопку quot;Исправить ошибкиquot;
  4. Перезагрузить компьютер.

  Есть и другие способы решения проблемы, но этот — самый легкий.

Почему опадает пирог?

Почему опадает пирог?

 • Если пирог после снятия с духовой печи опадает то это может значить только то что он не пропекся в середине, а если пирог опадает прямо в духовке, то скорее всего температура плиты не стабильна или слишком низкая и тесто не успевает закрепится.

 • Возможно, вы открыли дверцу духовки, туда попал холодный воздух, поэтому пирог опал. Делать это нежелательно, открывайте духовку спустя некоторое время после выключения, особенно если печете бисквит. Тогда такой неприятности не будет.

 • Выпечка оседает либо от того что она плохо пропеклась, либо от резкого перепада температуры. Не открывайте духовку первые минут 20-25 после того поставите туда выпечку. И не доставайте выпечку сразу после приготовления. Оставьте ее в духовке и приоткройте немного дверцу. Тогда температура будет снижаться постепенно и пирог не осядет.

 • Из-за резкого перепада температуты.Нельзя раньше времени заглядывать в духовку.

 • На практике такое часто бывает, что пирог опадает. Казалось бы, пирог уже готов, но когда его вынуть из духовки, через пару минут он опадает. Это значит, что пирог еще недостаточно пропечен внутри. Можно проверить зубочисткой: воткнуть зубочистку в пирог, если она будет сухая, значит пирог готов, если мокрая, значит надо еще дальше печь.

  Хорошо пропеченный пирог опадать не будет.

  Также не открывайте дверцу духовки без надобности во время выпечки.

Не избыток ли 70-75 килограмм для роста 170 см?

Не избыток ли 70-75 килограмм для роста 170 см?

 • Все зависит от того, мужские это или женские показатели. Для мужчины при росте 170 см вес 70-75 кг — самый оптимальный.

  У женщин строение тела немного иное, у них меньше мышц, а кости легче. При таком росте женщине, чтобы быть стройной, желательно весить 60-65 кг. Но вес 75 кг — это далеко не ожирение, просто приятная полнота, никак не влияющая на состояние здоровья. Надо просто следить, чтобы вес не становился больше.

 • Это зависит от возраста, пола, строения тела. Для мужчины при росте 170 см вес 70 кг считается нормальным, для женщины, возможно, чуть многовато, особенно если ей еще немного лет. И еще важно качество веса, при таких параметрах можно быть накаченным атлетом, а можно ходить с лишним весом в виде жировых складок.

 • Для кого как, каждый себя чувствует и ощущает в своем теле по своему, а также люди с одинаковым весом и ростом могут по разному смотреться.

  Мышцы в теле занимают меньше места, чем жир. Накаченные люди могут весить столько же, как полноватые.

  Мужчина при таком росте и при весе 80 кг может отлично выглядеть.

  По правилам считают, что для женщины идеально рост — 110, для мужчины рост — 100.

  Но при этом надо давать поблажки на возраст.

  Сейчас лето, нужно кушать побольше овощей и пить чистой воды. Салаты заправлять оливковым маслом, а не майонезом. Гулять побольше, плавать.

  Есть поменьше жаренного. В общем пару лишних кг можно без проблем убрать.

 • У меня тоже рост 170 и я два года назад весила 72 килограмма. Лишний жирок был и я решила, что надо приводить себя в норму. Сейчас 65 килограмм и я считаю, что мой вес в норме. Еще зависит от возраста, чем старше человек, тем чуть больше нормы позволительно иметь лишние килограммы.

 • Для мужчины скорее норма, может даже и худоба. Мой муж при таком росте весит 85, но у енго животик, из-за, которого он начал комплексовать и то и дело стремиться сесть на диету.

  Для женщины, девушки — это много. Я при росте 174 вешу 64 кг, у меня есть некоторые складки. Моя норма это 60-61. Вес ниже, значит с организмом что-то не так. Вес больше, знвачит появляются лишние складочки.

Проснётся ли Елена в 7-м сезоне сериала "Дневники Вампира"?

Проснётся ли Елена в 7-м сезоне сериала "Дневники Вампира"?

 • Все мы хорошо знаем, что у Нины есть отличный двойник, они очень похожи, даже слишком, так пусть ее попросят прийти на роль Елены, тут лично мне хотелось увидеть хороший конец для Деймона… А если при этом прийдется заменить актрису, то так тому и быть!!!!

 • На самом деле в начале сезона пока сложно говорить об этом. Безусловно, Нина Добрев покинула сериал и пока не собирается возвращаться в него. Но кто знает, селебрити часто меняют свои решения и быть может к концу сезона Нина вернется и Елена соответственно проснется. Кто знает, кто знает….

 • Многим известно на сегодняшний день, что Нина отказалась сниматся в этом сериале, поэтому ее и усыпили грубо говоря! Но надежда умирает последней, я думаю что актрису уговорят сниматся дальше в сериале и мы снова будем смотреть Дневники Вампира.

 • Думаю, нет. Так как Нина Добрев совершенно определенно решила выйти из сериала — долгий сон-проклятье наиболее гуманный вариант для е героини Елены Гилберт. Но, надеюсь, в заключительной серии всего сериала (которая будет неизвестно когда) е все таки хоть на минуточку но покажут.

  Будем с нетерпением ждать следующего сезона!

 • Скорее всего седьмой сезон сериала quot;Дневники вампираquot; станет последним. Елена уже вряд ли проснется, так как актриса которая играла ее роль ( Нина Добрев ) уже достаточно давно объявила о своем уходе из вампирского сериала. После решения всех проблем героями сериала возможно нам покажут как Елена и Деймон живут счастливой человеческой жизнью.

 • Если Нина не согласится сниматься дальше, то мне кажется что не имеет смысла смотреть сериал вообще, так как главная героиня именно она. И тогда quot;Дневники Вампираquot; на очередной премии награждений станут победителями в номинации quot;ПРОВАЛ ГОДА 2016quot;. Но я надеюсь что Нина одумается и вернтся хотя бы для завершения 7-го сезона.

 • Нина Добрев насколько я знаю в сериале больше не снимается. Так что единственный выход был погрузить ее героиню в сон. Проснется она или нет — это узнаем позже. Возможно создателям сериала удастся уговорить Нину на съемку хотя бы еще в одном эпизоде.

 • мне кажется что найдут героиню очень похожию на ее и бедет 8 сезон

"Округлая" балалайка. Что это?

"Округлая" балалайка. Что это?

 • Честно говоря при словах округлая балалайка, у меня перед глазами возник совсем иной инструмент, действительно похожий на балалайку круглой формы, но к сожалению имеющий в своем составе целых 6 букв — это банджо. А здесь видимо речь все-таки идет о ДОМРЕ.

 • Ответ на этот вопрос удалось вспомнить без труда, поскольку разновидностей музыкальных инструментов, представляющих собой балалайку, существует не так уж и много. В данном случае подсказкой служит упоминание о корпусе округлой формы. Ответ: quot;Домраquot;.

 • Почему назвали этот народный инструмент балалайкой непонятно, может из за наличия трех струн в инструменте? Этот музыкальный инструмент часто используется в русских народных оркестрах, поэтому и ответ дать нам будет не затруднительно. quot;ДОМБРАquot; — это и будет наша балалайка quot;округлаяquot;.

 • Этот музыкальный инструмент называется — домра. На этом трехструнном инструменте в древней Руси играли скоморохи. Домра имеет овальный корпус и гриф с металлическими ладами. Все струны настраиваются по квартам.

  Иногда домру путают с домброй, которая является народным инструментом у казахов. В отличие от домры, казахская домбра — щипковый инструмент.

  Ответ: домра.

 • Немного поискав информацию в сети и балалайках округлой формы, пришла к выводу, что таких инструментов несколько.

  ДОМРА — этот музыкальный инструмент очень похож на балалайку, только корпус у него овальный.

  КОБЗА — этот музыкальный инструмент тоже похож на балалайку, только имеет украинское происхождение.

 • Моментально отгадал я вашу загадку, уважаемый fox Hunter!

  Дело в том, что у меня соседка работает преподавателем в детской музыкальной школе.

  И обучает детишек как раз по классу этой quot;округлой балалайкиquot;, имя которой — ДОМРА.

 • В данном задании речь идет о музыкальном инструменте, чем то напоминающим обыкновенную русскую балалайку, но обладающим округлой формой. Это конечно же ДОМРА, трехструнный или четырехструнный инструмент. Кстати, слово ДОМРА по тюркски и означает — балалайка.

 • Эта quot;округлая балалайкаquot; называется ДОМРА. Домра является древнерусским музыкальным инструментом с тремя струнами.

  Использовался как сольный и ансамблевый инструмент. Имеет округлую форму.

  Правильный ответ: ДОМРА

 • Не будем долго рассуждать о музыкальных инструментах, которые похожи на quot; округлую балалайку quot; и количеством в пять букв. Я, как и обычно, получил маску слова из которой следует , что в этом случае речь идет о таком музыкальном струнном инструменте , как — ДОМРА.

 • Балалайка, которая по свой форме отличается от треугольной quot;родственницыquot;, называется ДОМРА.

  Нужно сказать, что домра сегодня все больше и чаще используется в оркестрах, особенно народных, у не как бы новая жизнь.

Имеют ли право коллекторы приезжать домой к должнику?

Имеют ли право коллекторы приезжать домой к должнику?

 • Коллекторы имеют право только звонить вам по телефону.

  Приезжать к вам домой или на работу, а также встречаться с вами в другом месте, полномочий у них нет.

  Их права ограниченны телефонными звонками и если они выходят за рамки своих прав, то вы можете подать на них в суд и даже потребовать моральной компенсации.

  Они слишком много на себя берут и это неудивительно. Ведь банк продат им неполученные кредиты и им нужно как-то вернуть свои деньги, поэтому они рискуют и идут на разного вида угрозы.

 • Полубандиты, вымогатели, могут сколько угодно надрываться по ночам, угрожать quot;рассказатьquot; все на работе, но это все ФИКЦИЯ, не обращайте внимания, а пишите в ПРОКУРАТУРУ заявление о шантаже, угрозах, вымогательстве, прокуратура должна и обязана принять меры по письменной жалобе , не платить кредит нельзя, но угрожать, запугивать и шантажировать нельзя вдвойне, пусть подают в суд, он снизит сумму долга более чем на половину.

 • Вы заключили договор с банком. Это прежде всего кредитный договор с кредитной организацией обладающей соответствующей лицензией. соответственно банк может продать кредитный долг только кредитной организации. Коллекторские агентства, как правило, не имеют банковской лицензии и соответственно не имеют право предъявлять требования по кредиту, тем более приходить к вам домой. Далее- покупка долгов — это передача в коллекторское агентство информации о кредите и данных заемщика, нарушение банком закона о банках в части соблюдения банковской тайны и закона о защите персональных данных. ведь вы не давали согласие на передачу ваших данных третьим лицам и тем более не давали коллекторам письменное согласие на обработку персональных данных. Следовательно подаем жалобу в банк, прокуратуру или суд. Банк должен вас письменно уведомить о передаче вашего долга (ни смс, ни звонки). Домой к вам могут прийти только судебные приставы после решения суда. У меня сейчас как раз такая ситуация. Я работаю с юридической компанией, так они столько моих прав рассказали. С коллекторами разговариваю коротко, т.е. даже не говорю, а задаю вопросы: фио, название, юридический адрес, лицензия, причина звонка. Если отвечают, то говорю, что своего согласия не давала и кладу трубку. Но в 99% они кладут трубку.

 • Вообще, приехать домой к кому-либо коллекторы могут. А вот то, что они будут делать в течение встречи — это уже другой вопрос. Описать какое-либо имущество они не имеют права, оскорблять либо же угрожать физической расправой — также запрещено.Так что, приехать домой и просто пообщаться с должником они вполне имеют право, только в разумных пределах.

 • никто не имеет права к Вам приходить домой

 • Приехать — могут, но открывать вы им не обязаны. Коллекторская деятельность заключается в психологическом давлении на должника. К тому же, их деятельность незаконна. законно- подача заявления банком в суд на должника для взыскания долга. Все другие методы- незаконны.

 • Сегодня коллекторские компании официально запрещены! Поэтому если в дверь стучат подозрительные личности, можно смело звонить в милицию, поскольку это вымогательство. Не бойтесь защищать свои права. Коллекторы очень хитрые люди, которые хотят запугать Вас. Но если Вы будете знать свои права, то можете смело засудить компанию, которая пришла Вас шантажировать и требовать средства или имущество незаконным путем!

Как правильно пишется не хочется или нехочется?

Как правильно пишется не хочется или нехочется?

 • Не с глаголами пишется раздельно. Так что: не хочется.

 • Не хочется — в данном случае это отрицательный глагол с предлогом не и в любом случае будет писаться раздельно, как в словах не смотрится, не думается, не полюбтится, не устроится и так далее.Не хочется жить, а хочется — умереть.

 • quot;Не хочетсяquot; — такое написание слова будет верным, это глагол, третье лицо, от глагола quot;хотетьсяquot;. Ударение на quot;оquot;. Объясняется это написание так: quot;Неquot; с глаголами, надо писать раздельно, слитно нельзя.

  Это правило, можно применять и к другим похожим примерам.

  А в слове quot;хотетьсяquot; 8 букв, и три гласных буквы.

 • В данном случае решение очень простое, вспоминаем правила русского языка. quot;Частица quot;неquot; с глаголом пишется раздельноquot;.

  Так как слово quot;не хочетсяquot; является глаголом, то естественно правильно писать раздельно.

 • Верно писать, конечно, раздельно: quot;не хочетсяquot;.

  Написание подчиняется очень простому правилу: quot;Написание частицы не с глаголамиquot;.

  Согласно правилу, которое все помнят со школы, не с глаголами следует писать раздельно.

  Пример: не ходил, не был, не рисует, не хочется и др.

 • Слово не хочется, пишется всегда раздельно, и это можно проверить и для себя уяснить если определить часть речи хочется и при этом знать как с ней пишется не. Часть речи глагол, а по классическим предписаниям норм русского языка, не с глаголами пишется раздельно.

 • Глаголы всегда пишутся раздельно с частичкой quot;неquot; раздельно. Данное правило все проходят в школе при обучение. Глаголы могут писаться слитно, если без этой частичке существует. Пишете это слово раздельно: не хочется.

 • Чтобы правильно написать глагол quot;не(?)хочетсяquot;, нужно знать правило правописания глаголов с частицой НЕ.

  не с глаголами и деепричастиями

  Мне не(?)хочется есть кашу — Мне хочется есть кашу.

  Глагол употребляется без НЕ, значит правильно нужно писать раздельно.

  НЕ ХОЧЕТСЯ

 • Добрый день. Чтобы понять как пишется данное слово, определимся с частью речи. Перед нами глагол, а следовательно для них есть достаточно простое правило, которое говорит, что частица не пишется с ними раздельно, а следовательно правильным ответом будет: не хочется.

 • Правильно писать quot;Не хочетсяquot;, то есть раздельно, а не слитно.

  Поскольку есть такое правило, как правильно пишутся глаголы с quot;неquot;.

  Пример предложения:

  Мне не хочется кушать.

  Сегодня не хочется работать.

  Как-то не хочется говорить на эту тему.

Какой карточкой оплачивать покупки на Aliexpress в Беларуси?

Какой карточкой оплачивать покупки на Aliexpress в Беларуси?

 • У меня есть обычная карточка виза БПС, но она в бел рублях, поэтому когда пришла в банк оформлять завели другую — виза электрон именно в доларах — это даже не карточка а такая бумажка на которой написан номер, срок действия. Можно заказать в пластике но будет дороже. В феврале отдавала за нее 15т. Зайдите в банк, там очень доступно объяснят.

 • В Беларуси покупки на Aliexpress можно оплатить любой карточкой Visa. Я произвожу оплату покупок обычной зарплатной карточкой (на не мне зарплату переводят) БПС-банка. Так что, какую-то специальную карточку заводить не нужно. Любая Visa подойдт.

  На счт MasterCard я не знаю, не пробовал (на Aliexpress такой способ оплаты есть, но работает ли с белорусскими не знаю).

  Ещ можно оплачивать карточкой, связанной с кошельком WebMoney. Е нужно специально открывать и делают это далеко не все банки и далеко не во всех городах. Так что лучше пользуйтесь карточками Visa.