Корм.Питання

2

 

та луківництва

 

Агрохімічні основи кормової площі.

.

Види кормових сівозмін. Привести схеми чергування культур в кормових прифермських, ґрунтозахисних сівозмінах.

Визначити площу посіву кормових буряків для господарства із розрахунку 1,5 т на корову.

Вика озима (волохата) її біологічні, екологічні, економічні особливості і використання в кормовиробництві. Сорти. Технологія вирощування на корм.

до вологи. Мезофіти. Ксерофіти. Гігрофіти і гідрофіти.

Відношення кормових рослин до грунтів. Еутрофи. Мезотрофи. Оліготрофи.

9. Відношення кормових рослин до реакції ґрунтового розчину. Наведіть приклади рослин стійких до кислотності та засолення грунту.

. Зимостійкість та морозостійкість. Теплолюбні та холодостійкі рослини.

площа посіву 100 га.

Догляд за пасовищем.

Докорінне поліпшення природних пасовищ і сіножатей

в кормовиробництві. Технологія вирощування на насіння.

Еспарцет піщаний. Ботаніко-біологічна і господарська характеристика. Сорти. Технологія вирощування на сіно.

Життєві форми рослин як джерела добування кормів.

Заготівля сіна розсипного із застосуванням активної вентиляції.

.

.

вегетації.

22. Значення багаторічних бобових трав в кормовиробництві.

.

24. Значення кормових сівозмін в кормовиробництві.

важлива умова створення міцної кормової бази в господарстві.

.

характеристика. Сорти. Технологія вирощування на зелений корм.

Сорти.

Кормова площа. Оцінка продуктивності кормових культур.

Кормовиробництво як галузь сільського господарства. Основні напрямки розвитку.

осподарська цінність і місце в кормовиробництві. Сорти.

Коротка історія розвитку кормовиробництва як галузі сільськогосподарського виробництва. Основні етапи розвитку кормовиробництва.

міцнення кормової бази.

Культури зеленого конвеєра для використання в червні місяці. Особливості технології вирощування. Визначити площу посіву для господарства.

єру для використання в жовтні місяці. Особливості технології їх вирощування. Розрахувати потребу в насінні.

Люпин. Місце і роль люпину в кормовиробництві Полісся. Сорти.

Люцерна. Значення люцерни в зміцненні кормової бази і вирішенні білкової проблеми. Сорти. Технологія вирощування на зелений корм.

.

Наукові дослідні заклади України з кормовиробництва.

Нові кормові культури. Перспективи їх використання в господарстві.

Однорічні бобові трави. Їх кормова цінність та місце в кормовиробництві.

Однорічні злакові кормові культури. Їх роль і місце в кормовиробництві.

єрі. Особливості технології вирощування.

Основні види кормових коренеплодів, їх ботаніко-біологічна і господарська характеристика.

Основні заходи по заготівлі високоякісного сіна. Технологія заготівлі пресованого сіна.

Особливості заготівлі і зберігання зерностержневої маси кукурудзи при збиранні з підвищеною вологістю.

.

Особливості заготівлі сіна з досушуванням активним вентилюванням.

трав.

Особливості приготування трав’яного борошна та січки.

Отавність кормових рослин та її значення в кормовиробництві.

Оцінка якості кормів.

Пасовища для птиці, свиней.

.

Переведення тварин на пасовище та випасання.

з кінця квітня до середини травня місяця. Особливості їх вирощування.

їх вирощування.

Підібрати культури зеленого конвеєра для використання в липні місяці. Особливості технології їх вирощування. Визначити площу посіву для господарства.

.

60. Післяжнивні посіви. Культури і сорти для післяжнивних посівів. Особливості їх агротехніки.

Поверхневе поліпшення природних пасовищ і сіножатей

Поділ кормових рослин за здатністю відростання після укосів.

Поділ кормових рослин за способом живлення. Автотрофи, мікотрофи, бактеріотрофи, напівпаразити і паразити.

Поділ кормових рослин за способом розмноження.

.

типом суцвіть, висотою та облистненістю.

.

озимих на зелений корм.

возміни.

бобових трав до сівби.

трав до сівби.

72. Райграс однорічний. Ботаніко-біологічна характеристика і прийоми використання в кормовиробництві. Сорти. Особливості технології вирощування на зелений корм.

озрахувати необхідну площу багаторічних трав в господарстві для заготівлі сіна із розрахунку 1,0 т на корову.

Розрахувати необхідну площу багаторічних трав в господарстві для заготівлі сіна із розрахунку 1,5 т на корову.

т силосу з кукурудзи молочно-воскової стиглості.

Розрахувати норму висіву вико-вівсяної суміші. Посівна придатність насіння 98%.

60% від повної норми висіву.

осівна придатність насіння 80%.

міжряддям 60 см.

80% від повної норми висіву.

культурного пасовища на стадо 400 корів. Потреба на 1 голову 60 кг в день. Пасовищний період 160 днів. Продуктивність пасовища 300 ц/га зеленої маси.

голів на декаду. Норма годівлі 60 кг/день.

60 днів.

Розрахувати потребу насіння кукурудзи і сої для сівби кукурудзи на силос. На площу 126 га. Норма висіву насіння кукурудзи 70%, сої 80% від повної норми висіву.

сухих стебел кукурудзи і гички цукрових буряків.

а.

а.

Створення і використання пасовища.

Сорти.

урудзи.

Технологія заготівлі вологого зерна кукурудзи.

Технологія заготівлі подрібненого сіна.

із кукурудзи.

Технологія заготівлі сіна в рулонах.

Технологія заготівлі сіна методом активного вентилювання.

.

.

. Фітоценози і агрофітоценози.

 

 

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *